Konsultacje przedmiotowe

od 1.06.2020 r. wszyscy chętni uczniowie będą mieć  możliwość skorzystania z konsultacji  na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów.

Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

W celu zorganizowana pracy szkoły w tym zakresie prosimy zainteresowanych rodziców o przysłanie zamieszczonych na stronie internetowej w zakładce Konsultacje zgłoszeń:

Zgłoszenie dziecka i Wybór przedmiotów: Wychowawca skontaktuje się z dzieckiem podając dzień i godzinę konsultacji.

Informację zwrotną przyjmujemy do poniedziałku,  01 czerwca 2020 r. do godz. 9.00 na e-maila:
splekawka@gmail.com

Prosimy o przemyślane decyzje, ponieważ obostrzenia sanitarno-epidemiczne nadal nas obowiązują.

Prosimy zapoznać się z wytycznymi GIS, MZ, MEN w podanym linku: https://www.gov.pl/attachment/d009a065-5361-4893-9139-da936e085109

 

Wywiad środowiskowy

Zgłoszenie dziecka na konsultacje przedmiotowe