Konkurs „Jak uchwycić ducha wakacji 2020” ?

Cele : w ramach realizacji innowacji, jakie wykonujemy w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łękawce : „Festiwal kultury Pogórza”, „Kod kulturowy Łękawki”, „Akademia Savoir vivre” oraz „ Samorządność Młodych”, przygotuj jedną z wybranych form pracy, która ma ukazać subtelność postrzegania świata, wyostrzoną przez izolację w czasie pandemii. Może w tym roku wyjedziecie na wakacje, a może zostaniecie w domu, ale miejcie oczy szeroko otwarte. Udokumentujcie emocje, zauważcie codzienność, pochwalcie się ciekawymi miejscami, jeśli je zwiedzacie.
Regulamin :
1. Komisja konkursowa ocenia prace w trzech kategoriach wiekowych :
– przedszkole;
– nauczanie wczesnoszkolne ( klasy I – III );
– klasy IV do VIII.
2. Wybierasz i dowolnie dokumentujesz dowolną techniką ( galeria zdjęć, pokaz slajdów, prezentacja Power Point, krótki filmik) jeden z wybranych tematów :
– „Wakacyjne podróże małe i duże”.
– „ Mam oczy szeroko otwarte – wybieram Łękawkę i jej okolice”.
-„ A teraz Was zaskoczę – wakacyjne emocje” .
– „ Romantyk na wakacjach”.
– „ Jak zostałem człowiekiem wolnym – wakacje moje wakacje, wakacje będą znów …” .
3. Praca może być wykonana przez jednego, dwóch lub kilku autorów”.
4. „Ducha wakacji możesz łapać również w miesiącu wrześniu”, ponieważ wyniki konkursu zostaną podane 16 października 2020 roku w czasie obchodów Drugiego Dnia Patrona Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Łękawce .
5. Prace wykonane dowolna techniką można nadsyłać od 10 lipca do 25 września 2020 roku na adres kozaczka.teresa@wp.pl lub teresa.kozaczka1966@gmail.com
6. Prosimy, aby w przesłanym pliku znajdował się tytuł pracy, kategoria wiekowa, imiona i nazwiska autora/autorów oraz informacja „Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojej pracy na Facebooku oraz stronie internetowej Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękawce”.
1. Nagrody zostaną przyznane w trzech podanych kategoriach wiekowych : przedszkole, klasy I – III oraz IV – VIII przez komisję konkursową.
2. 16 października 2020 roku podczas obchodów Drugiego Dnia Patrona Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łękawce Bł. ks. Jerzego Popiełuszki zostaną wręczone we wszystkich trzech kategoriach wiekowych nagrody główne :
– „Wielkiego Ducha Wakacji 2020”;
– „Ducha Wakacji 2020”;
– „ Małego Ducha Wakacji 2020”.
A także wyróżnienia, nagrody specjalne i niespodzianki.
Konkurs „Jak uchwycić ducha wakacji 2020” ?
Został objęty patronatem :
1. Posłanki na Sejm RP pani Anny Pieczarki.
2. Dyrekcji Niepublicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łękawce Pani Elżbiety Chrząszcz.
3. Tarnowskiej.tv.
4. Międzypokoleniowego Klubu Seniora w Łękawce.
5. Koła Gospodyń Wiejskich „Kalina”.
6. „Klubu Historyka – Łękawka”.