Święto latawca – regulamin konkursu

„Święto Latawca” im. Pani Bożeny Muniak w Łękawce
Motyw przewodni w roku 2020 „Kocham Cię Życie…”
Uczcijmy Drugi Dzień Patrona Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łękawce Bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Panią Bożenę Muniak – długoletnią nauczycielkę SP w Łękawce, a także pomysłodawczynię „Święta Latawca”.
1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łękawce, adresujemy go zarówno do uczniów, przedszkolaków, rodziców, a także naszych przyjaciół.
2. Finał konkursu odbędzie się 16 października 2020 roku podczas obchodów Drugiego Dnia Patrona Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łękawce im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
3. W przypadku, jeśli wygaśnie pandemia, a Wójt Gminy Tarnów podejmie decyzje o organizacji „Pożegnania Lata”, które zaplanowane było na 5 września 2020 roku organizatorzy konkursu poproszą przez Facebooka NZSP w Łękawce oraz informacje przekazywane na osobistych skrzynkach kontaktowych w dzienniku elektronicznym o wykonanie modeli do 3 września 2020.
4. Zasady konkursu latawców:
5. W związki z obostrzeniami epidemiologicznymi chcemy utrzymać tradycję „Święta Latawca”, którego pomysłodawczynią była Pani Bożena Muniak. Jednak ze względu na obostrzenia sanitarne pragniemy, aby rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 16 października 2020 roku podczas Drugiego Dnia Patrona Szkoły.
6. Wspólnie wspieraliśmy się podczas izolacji w czasie zdalnego nauczania, dlatego motywem przewodnim konkursu w roku 2020 jest cytat „ Kocham Cię Życie”.
7. Uczniowie do 5 października 2020 roku wykonują oraz przekazują do oceny latawiec mogący zawierać graficzne odnośniki do motta „Kocham Cię życie”. Latawce będą odbierane w Niepublicznym Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łękawce przez Teresę Kozaczka lub Martę Brożek od 5 września do 5 października 2020 roku.
8. Konkurs jest adresowany zarówno do uczniów, jak i przedszkolaków.
9. Latawce mogą być wykonywane przez rodzeństwo lub zespoły uczniów/przedszkolaków.
10. Dane odnośnie wykonania modelu:
11.
• Latawiec musi być wykonany własnoręcznie przez zawodnika, nie może być to latawiec z gotowego zestawu.
• Latawce mogą być: płaskie – mogą mieć tylko jedną płaszczyznę nośną oraz ustatecznienie w postaci ogona. Skrzynkowe – mogą mieć większą ilość płaszczyzn nośnych, ale nie wolno stosować ogonów.
• Zabrania się stosowania drutów i linek stalowych na uwięź latawca.
• Na latawcach nie mogą być umieszczone materiały łatwopalne i pirotechniczne.
• Latawce biorące udział w zawodach są oceniane wg następującej skali ocen:
• Za staranność wykonania i ciekawe rozwiązania techniczne: 1 – 15 punktów.
• Za pomysłowość w zdobieniu: 1 – 15 punktów, szczególnie wysoko oceniane będą latawce z elementami zawierającymi odnośniki do motta „Kocham Cię Życie”.
Oceny dokonuje komisja.
Punktację końcową ustala się na podstawie sumy punktów uzyskanych przez danego zawodnika za wykonanie i ciekawe rozwiązania techniczne, pomysłowość w zdobieniu, tematykę, zdolność do lotu przy sprzyjających warunkach pogodowych.
Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas Drugiego Dnia Patrona Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Łękawce dnia 14. 10. 2020 roku. Informacja o nagrodzonych osobach zostanie ogłoszona również na stronie internetowej oraz Facebooku Niepublicznego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łękawce.
Serdecznie zapraszamy !!!