Kadra Pedagogiczna

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Kadra Pedagogiczna

rok szkolny 2017/18

 

1. Elżbieta Chrząszcz – dyrektor

2. Anna Antas – z-ca dyrektora

3. Bernadeta Borowicz

4. Anna Filar

5. Karolina Słabosz

6. Andrzej Rola

7. Marta Armatys

8. Edyta Turaj

9. ks. Czesław Bachula

10. Stefania Kozak

11. Krystyna Olszówka – Łępa

12. Tomasz Urbański

13. Dominik Cabała

14. Kazimierz Dżalak

15. Marta Brożek

16. Teresa Kozaczka

17. Agnieszka Orszula

18. Monika Jabłońska

19. Renata Tyńska

20. Anna Prusak

21. Małgorzata Mytnik

 

Niepubliczne Przedszkole

 

Grupa I

1. Anna Antas

2. Bogusława Krzyśko

 

Grupa II

1. Magdalena Sutkowska

2. Monika Jabłońska

 

Grupa III

1. Anna Filar

2. Edyta Turaj