Projekt #zdalnaszkola / #zdalnaszkola+

Szkoła w ramach projektu #zdalnaszkola – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego pozyskała 3 szt. laptopów na wsparcie uczniów w zakresie zdalnej edukacji. Zakup komputerów został dokonany przez Gminę Tarnów, która uzyskała na ten cel 80 tyś zł dofinansowania z przeznaczeniem na zakup sprzętu do wszystkich szkół z terenu gminy. Zakup został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach programu #zdalnaszkola+ Gmina Tarnów tym razem pozyskała kwotę 105 tyś zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla wsparcia uczniów pochodzących zwłaszcza z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach zdalnej nauki.