Szkoła

Bezpłatna, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łękawce

 

Zapewniamy:

 • 5 h/tyg języka angielskiego od pierwszej klasy
 • język niemiecki – od klasy 4
 • opieka na świetlicy (6:00 – 17:00)
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
 • odrabianie prac domowych z nauczycielem
 • wsparcie dla uczniów mających trudności w nauce
 • opieka nad uczniami wybitnie uzdolnionymi
 • opieka logopedy
 • pedagog
 • świetne warunki nauki – nowoczesna pracownia komputerowa, tablice multimedialne
 • wycieczki szkolne, Zielone szkoły
 • zbilansowane, tanie i smaczne posiłki
 • opieka dobrze przygotowanej, młodej i zaangażowanej kadry pedagogicznej
 • wyjazdy na basen
 • postępy ucznia zapisywane w e-dzienniku, do którego każdy rodzic ma dostęp przez Internet

 

Dokumenty:

Statut Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękawce

Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łękawce

Program nauczania

Wykaz podręczników 

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej

Potwierdzenie woli kontynuacji uczęszczania dziecka 

 

  15

 11

12

Zdjęcia ze strony gmina.tarnow.pl