Zintegrowana polityka bezpieczeństwa

 

 

Szkoła Podstawowa w Łękawce we wrześniu 2011 roku wystąpiła ze zgłoszeniem do udziału w projekcie ZPB, gdzie po spełnieniu wszystkich warunków zapisanych w regulaminie w marcu 2012 roku wystąpiła z wnioskiem o nadanie certyfikatu „Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” – który otrzymała w 2012 roku.
W marcu 2014 roku Szkoła Podstawowa w Łękawce po dwuletniej kontynuacji projektu wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie certyfikatu – spełniając warunki regulaminowe i otrzymała go na kolejne pięć lat.
1 września 2016 roku – Szkoła przekształciła się w Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w której skład wchodzi Niepubliczne Przedszkole w Łękawce i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łękawce, która ze zmienioną nazwą wystąpiła z prośbą kontynuacji programu po poprzedniej placówce, i dzięki przychylności koordynatora z ramienia KWP Kraków otrzymała zgodę. Od tego czasu zastał powołany nowy koordynator projektu, który realizuje projekt do chwili obecnej, współpracując z koordynatorem lokalnym z ramienia KMP Tarnów mł.asp. Michałem Frużyńskim.
W październiku 2018 roku, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łękawce otrzymała im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki- co zgłoszono formularzem zmian, a zgodnie z regulaminem, również w październiku 2019 roku po pięciu latach po otrzymaniu wcześniejszego certyfikatu realizacji projektu placówka wystąpiła z wnioskiem o nadanie tytułu „Lidera Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” przesyłając wymagane regulaminowo dokumenty. Działania w ramach realizacji projektu są na bieżąco aktualizowane w poszczególnych obszarach a partnerzy dobierani starannie odpowiednio do zaplanowanego zadania.

Działania realizowane w ramach projektu ZPB są bardzo szczegółowo i na bieżąco opisywane na szkolnym FACEBOOK-u.
https://www.facebook.com/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/?ref=bookmarks

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=834788200254315

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=819401178459684

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=771782056554930

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=767127047020431

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=722734988126304

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=691755594557577

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=582612352138569

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=581707158895755

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=581706378895833

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=604411006625370

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=488722208194251

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=404567339943072

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=379451835787956

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=288579554875185

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=287035541696253

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=292563007810173

https://www.facebook.com/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=280966358969838

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=278939869172487

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=278935859172888

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=278888249177649

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=274294212970386

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=272101549856319

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=270860636647077

https://www.facebook.com/pg/Niepubliczny-Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-%C5%81%C4%99kawce-243387976061010/photos/?tab=album&album_id=270857166647424

Strona internetowa szkoły:

Zintegrowana polityka bezpieczeństwa

Nasze działania w ramach realizacji projektu ZPB można znaleźć na stronie internetowej: Telewizji Tarnowska tv
https://www.tarnowska.tv/wiadomosci/268/gmina-tarnow – strona główna, poniżej przykładowe linki z materiałami
https://www.tarnowska.tv/wiadomosci/1675,szkola-w-lekawce-ma-patrona-zostal-nim-bl-ks-jerzy-popieluszko
https://www.tarnowska.tv/wiadomosci/4113,lekawka-mieszkancy-gminy-tarnow-pozegnali-lato
https://www.tarnowska.tv/wiadomosci/1381,lekawka-pozegnala-lato-koncertem-pieknych-i-mlodych
https://www.tarnowska.tv/wiadomosci/4308,i-jubileusz-nadania-imienia-i-sztandaru-swietowala-szkola-podstawowa-w-lekawce
https://www.tarnowska.tv/wiadomosci/2061,podsumowanie-projektu-edukacyjnego-stawiamy-na-rozwoj

Urzędu Gminy Tarnów
http://www.gmina.tarnow.pl/nowastrona/ – strona główna

 

W ramach udziału w projekcie przeprowadzono następujące akcje: 

http://lekawka.gminatarnow.pl/index.php/category/policja/

 

Bezpieczne w nowym roku szkolnym

Bezpieczne wakacje

Karta rowerowa

Jestem widoczny – jestem bezpieczny

Zagrożenia w sieci- cyberprzemoc

Bezpieczne ferie

 

Działania na nowy rok szkolny 2019/2020
Nowy rok szkolny i nowe zadania w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa Szkoła Promująca Bezpieczeństwo, w którym będziemy realizować zadania zawarte w Zintegrowanym Planie Działania.
Po co to robimy?
Po to, aby wszyscy w szkole czuli się bezpiecznie, umieli reagować na zachowania agresywne, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo uczniom w budynku szkoły, jak i poza nią oraz jak najlepsze warunki, sprzyjające rozwojowi ich wiedzy i zainteresowań, aby pozyskiwać nowych sojuszników do realizacji zadań projektu.
Nasze plany na najbliższy rok szkolny:
• Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole.
• Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
• Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.
• Kontynuowanie działań związanych promocją zdrowia, aktywności sportowej i rozwoju fizycznego.
• Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
• Kształtowanie postaw proekologicznych.
• Wspieranie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych.
• Objęcie szczególną opieką dzieci z trudnościami dydaktycznymi.
• Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
• Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
• Kontynuowanie współpracy z organizacjami i instytucjami lokalnymi.
Zakończyliśmy opracowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Teraz czekamy na przyznanie naszej szkole tytułu Lidera Szkoły Promującej Bezpieczeństwo, potwierdzającego przygotowanie do samodzielnej kontynuacji projektu.

 

Zasady bezpieczeństwa w domu, w drodze do szkoły i podczas zabawy dla dzieci i rodziców oraz nauczycieli i wychowawców.

ŻYJ BEZPIECZNIE
„Jedyną osobą odpowiedzialną za twoje bezpieczeństwo jest ta , którą widzisz w lustrze” mawiał Bill Jeans

Zadaniem współczesnej szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także kształtowanie osobowości ucznia w taki sposób, aby mógł on przewidywać skutki własnego postępowania, poczuwał się do odpowiedzialności za podejmowane działania, unikał zagrożeń, umiał radzić sobie w sytuacjach trudnych.
RODZICU!
Zadbaj o bezpieczeństwo Twojego dziecka! To na Tobie spoczywa obowiązek chronienia dzieci, przewidywania zagrożeń i przeciwdziałania im.
Najważniejszą rzeczą jaką możesz dać swemu dziecku jest własny dobry przykład.
Staraj się zatem własnym zachowaniem wyrabiać u dzieci bezpieczne nawyki.

OTO 10 DOBRYCH RAD DLA CIEBIE!
1. Bądź dla swojego dziecka zawsze i w każdej sytuacji wzorem prawidłowego zachowania.
2. Uczyń wszystko by zabawy dzieci były bezpieczne. Ucz dziecko rozwagi i sam bądź prze-widujący.
3. Zapewnij dziecku bezpieczne miejsce do zabawy.
4. Rozważnie wybierz trasę, którą dziecko chodzi do szkoły.
5. Zadbaj o właściwe ubranie z elementami odblaskowymi, czy kaskiem dla rowerzysty.
6. Dopilnuj by rower był sprawny.
7. Nie pozwalaj dziecku poruszać się rowerem bez karty rowerowej.
8. Pomagaj dziecku zapamiętać poznane przepisy ruchu drogowego i konsekwentnie egze-kwuj ich przestrzeganie.
9. Ostrzegaj dziecko przed osobami nieznajomymi.
10. Traktuj swoje dziecko poważnie, nie bagatelizuj jego problemów. Codziennie znajdź czas na rozmowę z nim.

DZIECI I INTERNET
Komputer może być bardzo pożyteczny, ale są też osoby, które wykorzystują komputery do działań niezgodnych z prawem, szczególnie za pośrednictwem internetu.
Dlatego w przypadku korzystania z Internetu każde dziecko powinno pamiętać, że:
• przez Internet nie wolno podawać swojego nazwiska, wieku, numeru telefonu czy adresu miejsca zamieszkania,
• nigdy nie wolno ujawniać codziennych zwyczajów swojej rodziny np: gdzie rodzice pracują , kiedy wychodzą do pracy, a kiedy ją kończą,
• prowadząc korespondencję pamiętać trzeba, że to co pisze nam druga strona, nie zawsze jest prawdą. Wiele osób ukrywa swój prawdziwy wiek, skłonności czy negatywne cechy charakteru,
• nie wolno przez Internet umawiać się z obcymi czy zawierać z nimi transakcji.

DZIECI NA WSI
Dzieci w gospodarstwie rolnym są narażone na większe ryzyko zranień i urazów niż ich rówieśnicy z miasta.
Ryzyko to wynika przede wszystkim z :
– większej liczby miejsc, sytuacji i okazji sprzyjających urazom w obrębie zagrody wiejskiej,
– tradycyjnego na wsi angażowania dzieci do pomocy w pracach związanych z pro-wadzeniem gospodarstw,
– niedostatecznego nadzoru i opieki nad małoletnimi dziećmi, szczególnie w okresie pilnych prac polowych.
Najczęstszą przyczyną wypadków wśród dzieci jest pomoc rodzicom w różnych pracach gospodarskich. Zastanawiamy się zatem – czy dzieci powinny pracować? Jeżeli praca dzieci polega na pomocy rodzicom w lekkich czynnościach, to jest to zjawisko korzystne i wychowawcze. Wdrażanie dzieci do systematycznych obowiązków uczy je pracowitości i samodzielności, przygotowuje do dorosłego życia. Młody człowiek uczy się cenić pracę swoją i rodziców oraz innych ludzi. Jednakże, aby udział dziecka w pracach rolnych miał charakter wychowawczy, należy przestrzegać następujących zasad :
– pomoc dzieci w pracach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i innych obowiązków domowych, nie może odbywać się kosztem czasu niezbędnego na sen, odpoczynek czy naukę.
– prace powierzone dzieciom nie mogą przekraczać ich możliwości fizycznych, nie powinny narażać je na ryzyko urazów czy wypadków.
Angażując dziecko do pomocy w pracach w gospodarstwie warto pamiętać, że najważniejszy jest własny dobry przykład. Pracując rozważnie, przestrzegając zasad bhp, chronisz nie tylko swoje życie i zdrowie, ale uczysz tych zasad swoje dzieci. Własnym zachowaniem staraj się wyrobić w nich nawyki bezpiecznej pracy.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI PODCZAS WAKACJI
Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny. Lipiec i sierpień to czas urlopów, a więc dzieci i młodzież spędzają wakacje nad wodą, w górach czy na koloniach. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapominamy o podsta-wowych zasadach bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że to głównie Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich pociech.
Chcąc więc ograniczyć zagrożenia skorzystajcie Państwo z kilku rad:
1. Zapewnijcie dziecku maksimum opieki i zainteresowania.
2. Sami uczestniczcie w pozytywnym wypełnianiu mu czasu wolnego.
3. Dowiedzcie się, gdzie Wasze dziecko idzie, z kim i kiedy wróci.
4. Zabrońcie mu chwalenia się przed innymi co fajnego ma w domu.
5. Zabrońcie dziecku otwierania drzwi pod nieobecność domowników.
6. Zabrońcie swoim pociechom oddalania się z nieznajomymi, czy wsiadania do ich samochodu.
7. Sprawdźcie przygotowanie oferujących wyjazdy kolonijne( warunki pobytu, kwalifikacje opiekunów, zakres i rodzaj zajęć wypełniających czas wypoczynku).
Wiem, jak dbać o swoje bezpieczeństwo!

Informacja dla dzieci
10 DOBRYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W DOMU, W DRODZE DO SZKOŁY
I PODCZAS ZABAWY
1. Informuj zawsze rodziców lub opiekunów-gdzie wychodzisz i kiedy wrócisz.
2. Baw się w grupie innych dzieci, w miejscu do tego przeznaczonym. Nie chodź na teren budowy lub do starych opuszczonych budynków.
3. Bądź nieufny wobec osób nieznanych, nie oddalaj się z nimi, nie przyjmuj od nikogo żadnych prezentów.
4. Chodź do szkoły drogą bezpieczną, często uczęszczaną.
5. Bądź bezpieczny- z odblaskiem bezpieczniej.
6. Nie jedź na rowerze po jezdni, gdy nie masz do tego uprawnień.
7. Nie jedź obok kolegi i nie czepiaj się innych pojazdów.
8. Nie baw się w pobliżu jezdni, nie graj tam piłką, nie wbiegaj nagle na jezdnię.
9. Nie przebywaj nad zbiornikami wodnymi bez opieki dorosłych.
10. Jeśli dojeżdżasz busem lub autobusem do szkoły NIGDY nie wychodź na jezdnię zza samochodu.

Numery telefonów alarmowych:
112 – pomoc wzywana z telefonu komórkowego
999 – pogotowie ratunkowe
998 – straż pożarna
997 – policja

W KOŃCU WAKACJE

Wakacje to radość i swoboda. Ale zanim się one na dobre zaczną przypomnijmy sobie kilka podstawowych zasad bezpiecznego, wakacyjnego postępowania.
1. Chodzimy zawsze LEWĄ stroną drogi, a jeździmy PRAWĄ stroną.
2. Nigdy nie przechodzimy na drugą stronę szosy na zakręcie, ale zawsze na prostym odcinku.
3. Przez jezdnię przechodzimy po pasach i na zielonym świetle.
4. Kąpiemy się w miejscach do tego wyznaczonych i pod opieką ratownika lub kogoś dorosłego.
5. Ogniska pali się tylko w miejscach do tego przygotowanych, z dala od lasu i zboża na polach.
6. Jezdnią mogą się poruszać rowerzyści posiadający kartę rowerową.
7. Po zmroku nie wolno poruszać się po drogach i poboczach bez latarki i elementów odblaskowych.
8. Z wakacji wszyscy wracamy cali i zdrowi.

NA WAKACJE JEDŹ KONIECZNIE, LECZ ZACHOWUJ SIĘ BEZPIECZNIE!!!